Oprogramowanie finansowo-księgowe oraz serwer bazodanowy

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na oprogramowanie finansowo-księgowe oraz serwer bazodanowy.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Wymagane licencje dla 7 stanowisk pracujących równolegle, w tym: 2 stanowiska finansowo-księgowe oraz 5 stanowisk handlowo-magazynowych.
  2. Konfiguracja serwera bazy danych
  3. Konfiguracja systemu pod katem indywidualnych rozwiązań, raportów, połączenia z elektronicznym sys. Wymiany danych EDI
  4. Przeniesienie danych (kartotek kontrahentów, towarów, rozrachunków, BO, inne)
  5. Szkolenia pracowników
  6. Serwer bazodanowy

 

Oferta powinna obejmować serwer fabrycznie nowy.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu

Oferta skierowana jest do podmiotów, które zaoferują produkt, spełniający kryteria określone w opisie przedmiotu.

Oferta skierowana jest do podmiotów działających w zakresie sprzedaży, wdrożenia , tworzenia indywidualnych rozwiązań oraz opieki posprzedażowej oprogramowania dla biznesu, które udzielą minimum 12 miesięcznej gwarancji. Kwota wnioskowanej zaliczki w przedziale 0-50% wartości złożonej oferty. Zaoferowany termin dostawy nie przekroczy 3 miesięcy liczony od dnia złożenia zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria

 

  1. Cena netto oferty – maksymalnie 5 pkt
  2. Wartość netto wnioskowanej zaliczki – maksymalnie 2 pkt

 

Zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

4. Sposób przyznawania punktów

 

a. Oferty o najniższej cenie otrzymają 5 punktów natomiast pozostałe oferty otrzymają wg wzoru: cena najtańszej oferty/cena netto ocenianej oferty*5 punktów.

 

b. oferty otrzymają punkty wg wzoru:

 

2 punkty*(1-(kwota wnioskowanej zaliczki/kwota całkowita oferty))

 

5. Zakres wykluczeń

 

Zostaną wykluczeni oferenci, którzy przedstawią ofertę niezgodną z przedmiotem zamówień, nie prowadzą działalności z zakresu sprzedaży oprogramowania dla biznesu, udzielą gwarancji krótszej niż 12 miesięcy, zarządzają wpłaty zaliczki przekraczającej 50% wartości złożonej oferty. Wykluczeni zostaną również oferenci, którzy zaoferują wdrożenie przedmiotu zamówienie w okresie dłuższym niż 3 miesiące licząc od daty złożenia zamówienia.

 

6 Termin oraz wytyczne składania ofert

 

Oferty prosimy składać w języku polskim, w walucie PLN.

 

Oferty prosimy przesłać mailowo na biuro@rybymielewczyk.pl lub złożyć osobiście/listownie pod adresem Sprzedaż Hurt Detal Przetwórstwo Ryb „RYBY” Mielewczyk Jan i Wspólnicy sp. j. ul. Leśna 3a 83-300 Kartuzy. Osobą udzielającą dodatkowych informacji jest Joanna Kopaczewska (58) 681-32-65.

 

Termin składania ofert mija 28 czerwca 2018 r.

 

7. Termin realizacji zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 3 miesiące od złożenia zamówienia.

 

Uwagi: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Kartuzy, 14.06.2018r.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.